Borçlar “torba yasa” kapsamında « Karacabey Takip Gazetesi

SON DAKİKA
Aslıhan Erkişi - Neden Bilmem Bu İptila Aslıhan Erkişi - Mama Getir Babası Ninnisi Aslıhan Erkişi - Nennisine Neledigim Ninnisi Aslıhan Erkişi - Gel Anne Kucağına Ninnisi Aslıhan Erkişi - Ninni Bebek Ninnisi Aslıhan Erkişi - Yemek Duası Aslıhan Erkişi - Bir Emele Bir Ah Çeksem Aslıhan Erkişi - Dandini Dandini Ninnisi Aslıhan Erkişi - Benim Annem Ninnisi Aslıhan Erkişi - Dört Güzeller Duası
<

Borçlar “torba yasa” kapsamında

Bu haber 11 Mart 2011 - 10:47 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), geçmiş dönem
aidat borçlarının ‘Torba Yasa’ kapsamına alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili üyelerini
bilgilendiren KTSO Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, “Bilindiği üzere, '611 sayılı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede
yayınlandı.

Kanunun 17'nci maddesinin on
birinci fıkrasının (a) bendinde; '(11)a) bu kanunun yayımladığı tarihe kadar
ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine
göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine olan aidat borçları asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımladığı
tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu
alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların,
alacak asıllarının bu Kanunun yayımladığı tarihten önce kısmen veya tamamen
ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir' şeklindedir.

Dolayısıyla, anılan Kanun
hükmü gereği; 1 Mart 2011 tarihinden itibaren altı ay içinde (altı aylık
sürenin son günü tatile rastladığı için, tatili takip eden ilk iş günü 2 Eylül
2011 akşamına kadar) aidat borç asıllarının tamamının ödenmesi halinde, bu
borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

25 Şubat 2011 tarihinden önce
ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları tahsil
edilmeyecektir.

Bu hususta, odamıza ödeme
vadesi geçmiş borcu bulunan üyelerimizin bahse konu Kanundan yararlanmak üzere,
odamızın hizmet binasına şahsen başvurmalarını ya da 671 85 50 numaralı
telefonu arayarak bilgi almalarını önemle belirtirim. Ayrıca söz konusu yasa
kapsamında karşılaştığınız sorunlara ilişkin de KTSO telefonlarına başvurarak
en kısa sürede bilgi alınabilir” dedi.

casino siteleri - slot siteleri