Zorunlu katılım payları vatandaşı mağdur ediyor « Karacabey Takip Gazetesi

SON DAKİKA
<

Zorunlu katılım payları vatandaşı mağdur ediyor

Bu haber 05 Şubat 2020 - 14:10 'de eklendi ve kez görüntülendi.

CHP Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, vatandaşlardan gelen çok sayıda şikâyet ve talep üzerine “Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payı” ile ilgili kanun teklifi hazırlayarak Meclis Başkanlığına sundu.

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin belediyeler tarafından sunulan yaşamsal öneme haiz bir kamu hizmeti olduğunu, ancak bu hizmetlerin sunumunda sosyal devlet ilkesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten CHP’li vekil, söz konusu hizmetler için zorunlu kılınan katılım paylarının ekonomik anlamda vatandaşlarımızı mağdur ettiğini belirtti.

Kanun gereği zorunlu kılınan katılım paylarının vatandaşların üzerindeki yükü daha da arttırdığını ve “Canımızdan bezdik” şeklinde bir çok şikâyet aldığını belirten CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, söz konusu teklif ile vatandaşlarımızın bir nebze rahatlatılmasının amaçlandığını belirterek şunları ifade etti:

“Kamu hizmetlerinden doğrudan faydalanacak kişiden alınacak bedel bazen tam, bazen de bu hizmetlere ilişkin harcamalara katılım payı şeklinde olur. Biliyoruz ki su hayattır. Bütün vatandaşların sağlıklı su içme, kullanma ve tüketme hakkı, en temel haklardandır. Bu hizmet yerel yönetimler tarafından yerine getirilmekte ve bunun karşılığında metreküp bazında bedeli alınmaktadır. Ancak su faturalarına baktığımızda sadece kullandığımız suyun değil, suyun dışında tam 5 çeşit vergi kaleminin de vatandaştan tahsil edildiğini görmekteyiz. Bunlar, atık su bedeli, katı atık bedeli, katı atık vergi bedeli, çevre vergisi ve katma değer vergisidir. Dolayısıyla bütün bunlar eklenince faturalar hayli kabarmaktadır.

Öte yandan su birim fiyatları her ilin belediyesi tarafından konut ve işyeri olmak üzere iki ayrı türde belirlenmekte, metreküp olarak belli bir oran aşımında da farklı bir ücretlendirmeye tabii tutulmaktadır. Yani vatandaşımız hem aldığı su hizmetinin bedelini hem de yanında 5 çeşit vergiyi ödemektedir. Durum böyleyken Belediye Gelirleri Kanununun 88. Maddesi gereğince ayrıca ‘Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payı’ ödemesinin zorunlu kılınması adaletli bir uygulama değildir. Bu bakımdan ‘Su Tesislerine Katılma Payı’ alınmasının zorunluluktan çıkarılması ve Belediye Meclisi’nin bu konuda yetkili kılınması daha adil bir uygulama olacaktır. Böylece Belediyeler de vatandaşların sosyo ekonomik durumuna göre takdir kullanma hakkına sahip olacaktır”

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından hazırlanan ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasını içeren Kanun Teklifi şu şekilde:

MADDE 1-26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Su tesisleri harcamalarına katılma payı” başlıklı 88’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı “Belediye Meclis” kararı ile alınabilir.

a) Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,

b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.