Başkan Koç”tan kamuoyuna basın bildirisi « Karacabey Takip Gazetesi

SON DAKİKA
<

Başkan Koç”tan kamuoyuna basın bildirisi

Bu haber 17 Ağustos 2012 - 12:27 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Son zamanlarda, şahsıma yapılan iftiralar, yakıştırmalar,
aslı astarı olmayan yalan yanlış dedikodular ve kara politikalara karşı yüce
halkıma bazı gerçekleri ve olayları anlatma lüzumu hissederek siz değerli
halkıma duyurulması gereğini duydum.

                -Karacabey’in
Hotanlı Köyü’nde doğarak kırk yıllık eğitim, öğretim ve meslek hayatım sonrası
çok sevdiğim ve her zaman anılarıyla yaşadığım İlçeme döndüm.

                -Yüce
halkım beni bağrına basarak 2004 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerde
Belediye Başkanlığına seçerek bu göreve layık görüldüm.

                -30
yıllık Hazine Müsteşarlığındaki görevim esnasında ve Belediye Başkanlığı
süresince bütün kapılarımı insan ayrımı yapmaksızın herkese her zaman açık
tuttum.

                -Hazine
Müsteşarlığında 30 yıllık denetim elemanlığı, yurt dışında mesleki ihtisas,
genel müdürlük ve Fransa’da Türkiye’yi temsilen Türkiye Büyük Elçiliği’nde
Ekonomi Başmüşavirliği görevlerim esnasında trilyonlara değil, katrilyonlara
imza atarak meslek hayatımı sürdürdüm. Attığım her bir imza, Karacabey
Belediyesinin yıllık bütçesinden daha büyüktü.

                -Devlet
hizmetim esnasında pek çok takdirnameler ve üstün başarı ödülleri aldım. Her
zaman devletin “kör kuruşuna sahip çıkarak” özverili ve adil bir şekilde yüce
halkıma ve devletime hizmet ettim.

                -Devlet
hizmetinde yaptığım görevler esnasında hiçbir şekilde Kanunsuz bir işlemden
ötürü suçlanmadım ve yargılanmadım.

                -2004
yılından bu yana Belediyemizin ikiyüzmilyondan fazla Türk Lirasının
harcanmasına vesile oldum ve bu harcamaların “tüyü bitmedik yetimin hakkı
vardır” ilkesi ile “devlet adına cömertlik olmaz” ilkesi çerçevesinde Belediye
kaynaklarının adil bir şekilde harcanmasına özen gösterdim.

                -2004
yılından bu yana Belediyemizce hangi tür hizmetlerin yapıldığını siz değerli
halkımın takdirlerine ve vicdanına bırakıyorum. Bunlar yeterli mi asla değil !.

                -Son
zamanlarda hakkımda açılan ve sonuçlanan davalardan ötürü yersiz ve aslı astarı
olmayan dedikodulara ve spekülasyonlara yer verilmesinin hiçbir şekilde bu güne
kadar aldığım talim, terbiye, eğitim ve devlet umuru ile kabul etmem mümkün
olmadığı gibi bu dedikodulardan son derece benim ve ailemin üzüntü duyduğunu
kamu oyuna duyurmak ve sizlerle paylaşmak lüzumu hissettim. 

                -Hakkımda
açılan dört davadan ötürü mahkemeler karar vermiş ve bu kararlar adil ve
yasalara uygun olmadığından ötürü Yargıtay nezdinde temyiz cihetine
gidilmiştir. Her zaman olduğu gibi yüce Türk adaleti kararını verecek ve
inşallah bu kararları Karacabey halkım ile yakın bir zamanda paylaşacağım.

                1-Belediye Encümenimizin kararı ile
yıllarca spora hizmet eden ve her zaman halkımız tarafından desteklenen
Karacabeyspor’a bir nebze olsun kaynak yaratabilmek amacıyla 2005 yılında
İlçemiz Meydanında üç ay süreli bir uygulama ile araç başına sadece bir TL.
alınmak suretiyle 2.664 TL. tahsil edilerek spor kulübünün bankalar nezdindeki
hesabına yatırılmıştır.

                Ne
yazık ki, bu işlemden ötürü şahsım, Encümen Üyeleri Osman ÇATAK, Mehmet Ali
KÖFTECİ, Talih DÜZGÖREN ve Remziye DÜZGÖREN haklarında Türk Ceza Kanunu
uyarınca “görevi kötüye kullanmak” suçundan 15 er ay cezaya hükmedilmiş ve bu
cezalar ilgili mahkemece ertelenmiştir.

                Mahkeme
nezdinde oluşan dosyada açıkça yer aldığı üzere, herhangi bir şekilde kişi ve
kuruluşa yönelik menfaat temininde bulunulmadığı ve “kamu zararı doğmadığı”
bilirkişi raporlarında açıkça yer aldığı halde mahkeme bu beyanlara ve
bilgilere itibar etmeyerek kararını vermiştir. Bizler de haklı olarak Yargıtay
nezdinde bu mahkeme kararının bozulması yönünde temyiz cihetine gidilmiştir.

                2-Belediyemize ait kantarın, İlçemizde
uzun yıllar faaliyette bulunan Karacabey Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne
kiraya verilmesinden ötürü mahkeme nezdinde dava açılmıştır. Belediye
Encümenimizin kararına istinaden yıllığı bin TL.’ye kiraya verilmiş ve kira
bedelleri üç yıl süresince ilgili dernekten tahsil edilmiştir. Kiraya verilen
kantara ilişkin dava dosyasında yine hiçbir şekilde kişi ve kuruluşlara haksız
bir kazanç sağlanmadığı ve “kamu zararının doğmadığı” gerek beyanlarımızda
gerekse bilirkişi raporlarında belirtildiği halde, mahkeme bu beyanlarımıza
itibar etmeyerek şahsım ve Encümen Üyeleri Mehmet Ali KÖFTECİ, Şaban ÖNEN,
Dündar EFE, Sedat KARAKAŞLAR, Talih DÜZGÖREN ve Remziye DÜZGÖREN haklarında
Türk Ceza Kanunu uyarınca “görevi kötüye kullanmak” suçundan 15 er ay cezaya
hükmedilmiş ve bu cezaların ertelenmesine karar verilmiştir. Bu mahkeme
kararının da adil olmadığı ve hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle Yargıtay
nezdinde temyiz cihetine gidilmiştir.

3-İlçemiz mücavir alan kapsamında olan ve her türlü belediye
hizmetleri Karacabey Belediyesi tarafından yerine getirilen Yeniköy ve
Malkara’da yapılan alt ve üst yapı harcamalarına 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca bu yörede yaşayan halkımızdan
hane başına “katkı payı” adı altında yıllık 40 TL. tahsilat yapılmış ve
Belediyemizin hesaplarına bugüne kadar sadece 121.000 TL. intikal etmiştir.
Oysa, tüm halkımızın yakından bildiği üzere bugüne kadar sekiz yıllık
dönemimizde bu yöreye en az onmilyon TL.’lik yatırım ve hizmet yapıldığı
ortadadır. Yasalar çok açık olduğu halde mahkeme bu duruma itibar etmeyerek bu
işlemlerin yapılmasında alınan Encümen Kararında isimleri bulunan ben ve
Encümen Üyeleri Mehmet Ali KÖFTECİ, Şaban ÖNEN, Talih DÜZGÖREN ve Remziye
DÜZGÖREN haklarında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 15 er ay cezaya
hükmedilmiş ve bu kararlar ilgili mahkemece ertelenmiştir.

Bu mahkeme kararının adil
olmadığı ve yasalarda çok açıkça yer aldığı üzere hukuka uygun bulunmadığı
gerekçesiyle Yargıtay nezdinde temyiz cihetine gidilmiştir.

4-Belediyemize ait Akaryakıt İstasyonundan usulsüz bir şekilde 2007
yılında akaryakıt verildiği gerekçesiyle, şahsım ve Talih DÜZGÖREN, Remziye
DÜZGÖREN, Ali Osman KONUK, Aydın TOPRAK haklarında dava açılmıştır.  Usulsüz verildiği iddia edilen akaryakıt
miktarı 3190 litre olup Türk Lirası karşılığı ise sadece 7.337 TL. dir. Üstelik
çöp kamyonlarından bazılarının kilometre saatlerinin bozuk olması dikkate
alınmamıştır. Belediyemizin yıllar itibariyle aldığı ve sattığı akaryakıt
miktarı yılda 750-800 ton olup, TL karşılığı ise 2-2,5 milyon TL. nın
üzerindedir. Bu davadan ötürü haklarımızda yine Türk Ceza Kanunu uyarınca
“görevi kötüye kullanmak” suçundan haklarımızda 15 er ay cezaya hükmedilmiş ve
bu cezalar da ilgili mahkemece ertelenmiştir.

Gerek şahsımın, gerekse
suçlanan diğer personelin bu işlemlerde herhangi bir şekilde ilişkimiz olmadığı
halde hakkımızda yersiz ve hukuka uygun olmayan bir ceza verilmesi nedeniyle bu
dava için de Yargıtay nezdinde temyiz cihetine gidilmiştir.

Görüleceği ve takdir edileceği
üzere, trilyonlara ve katrilyonlara bugüne kadar imza atmış bir kişi olarak
piyasa değeri 5.000-6.000 TL yi geçmeyen dört ayrı davadan gerek şahsımın
gerekse diğer arkadaşlarımın dava edilmesini ve bu yüzden cezaya karar
verilmesini yüce halkımın takdirlerine bırakıyorum.

Sizler de takdir edeceğiniz
gibi kötü ve art niyet çerçevesinde işlemler yapılmamış, aksine tamamen insani
duygular ve kamu yararı gözetilerek Belediye Encümenimizin ortaklaşa aldığı
kararlar çerçevesinde işlemler yerine getirilmiştir. Yapılan dört dava konusu
iş ve işlemler tamamen kişisel çıkarlara yönelik olmadığı ve kamu yararına
olduğu yüce halkım tarafımdan takdir edilecektir.

Yukarıda arz ettiğim ve
ayrıntılı bir şekilde belirttiğim işlemler, Partimizin ilgili Kurullarına ve
Makamlarına arz edilmiş olup, “zaman her şeyin ilacıdır” düşüncesiyle yüce
halkıma bir kez daha saygı ve sevgilerimi sunarım.