Muhasebe denetmenleri maliye uzmanı oldular! « Karacabey Takip Gazetesi

SON DAKİKA
<

Muhasebe denetmenleri maliye uzmanı oldular!

Bu haber 20 Aralık 2011 - 10:58 'de eklendi ve kez görüntülendi.

CHP Bursa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi İlhan Demiröz, Kanun Hükmünde Kararname ile “muhasebe denetmenlerinin” denetim yetkilerinin idari tasarrufa bağlı hale getirilmesini eleştirerek, konuyu Meclis’e taşıdı.


Demiröz, yeni düzenlemenin muhasebe denetmenleri açısından bir hak kaybı anlamı taşıdığını vurguladı.


CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.


İlhan Demiröz, Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı KHK’nın 43. maddesinde yer alan “Muhasebat Genel Müdürlüğünce, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı işletme ve fonlardaki saymanlıklarda denetim yapmak üzere defterdarlıklara bağlı muhasebe denetmenleri çalıştırılır” şeklindeki hükmün kısa bir süre önce 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırıldığını anımsattı.


MUHASEBE DENETMENLERİ OLDU MALİYE UZMANI


“Muhasebe Denetmenleri”nin “Maliye Uzmanı” olarak atandıklarına dikkat çeken İlhan Demiröz, getirilen yeni düzenlemeyi ise şöyle aktardı:


“Bakanlık taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı çalıştırılabilir. Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin yanı sıra genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve defterdarlık birimlerinde yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir. Defterdarlık uzmanlarından denetim yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, bunların görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”


BİR GECEDE BEKÇİ YA DA ŞOFÖR DE YAPILABİLİRLER


Muhasebe Denetmenleri’nin yasadan kaynaklanan denetim yetkilerinin idari tasarrufa bağlı hale getirildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili İlhan Demiröz, bunun bir hak kaybı anlamına geldiğini kaydederek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti:


“Bu düzenleme Anayasanın 128. maddesinde yer alan idarenin kanunla düzenleneceği ilkesine aykırı değil midir?


Kazanılmış haklarını bir gecede kaybeden Muhasebe Denetmenlerinin yarın çıkarılacak bir başka KHK ile şoför, hizmetli, kaloriferci veya bekçi gibi kadrolardan herhangi birine atanmayacağının bir garantisi var mıdır?


Yapılan bu işlemin Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerine aykırı değil midir?


Bir taraftan denetim ve soruşturma görevlerini profesyonel manada ifa eden Muhasebe Denetmenlerinin teşkilat kanunundan kaynaklanan bu yetkileri idari tasarrufa bağlı hale getirilirken, diğer taraftan daha önce hiç teftiş ve soruşturma yapmamış merkez uzmanlarına doğrudan KHK ile bu yetkilerin verilmesinde ne gibi bir kamusal fayda beklenmektedir?


Muhasebe Denetmenlerinin ellerinden alınan haklarının iadesi konusunda bir çalışmanız var mıdır, varsa ne zaman sonuçlanacaktır?”